Foto - Asbjørn Midtun
TILTAK RETTET MOT PASIENTER OG DERES PÅRØRENDE:

Styrets hovedinnsats på dette området har vært konsentrert om følgende:

  • Møtevirksomhet / kurs / lokale aktiviteter
  • Åpent hus
  • Mestringsgrupper / Ung voksen gruppe
  • Mestringskurs
  • Likemannsseminar
  • Kontaktpersonliste
  • Utsendelse av informasjon utarbeidet av organisasjonen
  • Medlemsblad
  • Trygdesituasjonen for M.E.-pasienter