HVEM ER HVEM?

Til våre medlemmer i Hordaland!
HVEM ER HVEM?
Det kan gjerne virke forvirrende for våre medlemmer i Hordaland at noe post kommer fra fylkeslaget i Hordaland og noe kommer fra den sentrale delen av M.E. Nettverket i Norge. Nedenfor finner du en beskrivelse som vi håper kan virke oppklarende.

MENiN - avdeling Hordaland.
Dette er betegnelsen på fylkeslaget. Det er fylkeslaget som har hovedansvar for medlems-/informasjonsmøter med eller uten foredrag som arrangeres i Bergen og for møter i Kvam. De vil årlig få tildelt et tilskudd fra landsorganisasjonen basert på medlemstallet i fylket. Fylkeslaget utgjør en selvstendig økonomisk og administrativ avdeling, men er forpliktet til å følge landsorganisasjonens vedtekter og retningslinjer. Det er fylkeslaget selv som bestemmer hva de vil prioritere og hvordan de vil legge opp sin virksomhet. Medlemmer bosatt i Hordaland blir automatisk registrerte medlemmer i fylkeslaget ved innmelding i MENiN. Det er også etablert en egen ung/voksengruppe i Bergen som administrer sitt øremerkete tilskudd og virksomhet selv.
MENiN - avdeling Hordaland avholder et selvstendig årsmøte i Bergen hvert år hvor medlemmer til fylkesstyret velges. Det er kun medlemmer bosatt i fylket som har stemmerett på dette årsmøtet.
Kontaktinformasjon: Siri Agnete Kval tlf. 55 93 20 67 / 950 70 406
Mail til fylkeslaget: hordaland@menin.no

M.E. Nettverket i Norge (MENiN)
Dette er betegnelsen på landsorganisasjonen for M.E.berørte. Den ivaretar alle funksjoner på landsbasis som for eksempel utformer og utgir medlemsbladet M.E.-Kanalen og annet informasjonsmateriell, organiserer likemannstjenesten/kontaktpersonordningen, arrangerer Mestringsgrupper for M.E.-pasienter, har ansvar for hovedkontoret og "Åpent hus" i Vestre Strømkaien 7, 3 etg. i Bergen, administrerer hjemmesiden på internett (www.menin.no) og facebooksiden, arbeider mot sentrale myndigheter, bistår lokal-/fylkes/regionslag tilsluttet MENiN med mye mer.
Landsorganisasjonen holder sitt årsmøte i Bergen hvert år. Dette årsmøtet er åpent for medlemmer fra hele landet.
Kontakt hovedkontor: Kristin Moe Dalaker tlf. 901 08 891
For å avtale et møte på kontoret eller en telefonsamtale på et annet tidspunkt, så gjerne ring til Kristin eller send mail til: kontor@menin.no.

Vi håper at denne orienteringen gir dere som medlemmer et innblikk i hvordan arbeid og virkeområde er delt mellom fylkeslag og landsorganisasjon. Er det noe du stusser på, så ta gjerne kontakt med oss.

Med vennlig hilsen
M.E. Nettverket i Norge
hovedstyret