MENiN – avd. Haugalandet MENiN avd. Haugalandet arrangerte kurs med Merete Sparre 9. og 10. mars, "Balansenøkler 2". Det var et oppfølgingskurs etter kursene som ble arrangerte i fjor.
( Balansenøkler 1 ble arrangerte to ganger)
Vi fikk veldig gode tilbakemeldinger og flere ønsker Balansenøkler 3!! Kursets innhold kjennes svært nyttig og aktuelt for ME-pasienter og fysioterapeuter som ønsker påfyll både i jobben og for sin egen del! (Vi inviterte også fysioterapeutene i området til kurs)


Bilder fra foredrag med Barabra Baumgarten Austrheim i oktober 2011.

Fra v.Anne Margrethe Østensjø. Barbara Baumgarten Austrheim og Inger Målfrid Hovland.
Barbara Baumgarten Austrheim tv. og Inger Målfrid Hovland