Hva koster medlemskap i MENiN?

Medlemskap for 2017 koster:
Hovedmedlem Kr 340
Familiemedlemskap kr 390
Familiemedlemskap består av et hovedmedlem og minimum ett familiemedlem. For 2017 koster familiemedlemskap kr 390,-. Det er samme kostnad uansett antall familiemedlemmer som tegnes med en øvre grense på 7 medlemmer.

Familiemedlemskap kan tegnes av et hovedmedlem med nærmeste familie og må ha felles bostedsadresse. Barn over 15 år avgjør selv spørsmålet om å melde seg inn i eller ut av organisasjonen. Hvert familie-/husstandsmedlem regnes som et individuelt medlem, har de samme demokratiske rettigheter og hver familie kan få ett ekstra medlemsblad tilsendt for å gi til evt. slekt/venner/behandler. Det må oppgis navn, adresse og fødselsår for hvert familiemedlem ved innmelding.

Du kan tegne medlemskap her: Bli medlem