Hva får jeg som medlem i MENiN?

  • Innkalling til alle medlemsmøter.
  • Informasjonsbrosjyre om M.E.
  • Medlemsbladet M.E.-Kanalen tilsendt 2 ganger i året.
  • Støtte arbeidet til MENiN
  • Mulighet til å delta i samtalegrupper.
  • Stemmerett på årsmøte.
  • Mulighet til å benytte MENiNs kontaktperson nettverk.