Hva er målsettingen for mestringsgruppene?

M.E. Nettverket i Norge kan arrangere mestringsgruppe i ditt nærmiljø dersom det er stor nok interesse for dette.

Målsettingen med gruppedeltakingen er: "Et tilbud hvor en gjennom en gruppeprosess med mennesker i tilsvarende situasjon kan få hjelp og støtte til en større bevissthet om sykdommen og egen livssituasjon, og derigjennom mulighet til å gjøre positive endringer i sin egen hverdag." Gruppen er en hjelp til selvhjelp. Det vil være 8 - 9 gruppesamlinger, og deltakerne møtes hver 14. dag. Representanter for MENiN setter deltakerne inn i materialet som danner rammene rundt gruppearbeidet og disse vil og foreta en evaluering til slutt.

MENiN sørger for leie av lokale. Det er ingen deltakeravgift.

For nærmere informasjon om slike grupper, send en mail til kontor@menin.no eller ring vår organisjonskonsulent på tlf. 901 08 891.
Les rapporten til Ekstrastiftelsen i 2003.
rapport_om_mestringsgruppeprosjekt_2001_og_2002_et_utdrag.pdf