Spørsmål - Kort svar - Lover og regler - tips og råd

Websidene til kan kun gi informasjon og bringe videre en del erfaringer, og kan ikke ta ansvar for leserens eller medlemmets valg av behandling eller handlingsalternativer. Diagnostikk og behandling er utenfor vårt arbeidsfelt. Konsulter en lege om medisinske råd.
Opplysninger her er korte og ikke utfyllende. De kan gi deg noen forenklede svar, men vil forhåpentligvis veilede deg et stykke videre på veien.
Spørsmål kan også sendes til info@menin.no