Kan mycoplasma også ha sammenheng med M.E.?

Prof. dr.med. Gunnar Haukenes som er spesialist i virologi, skrev i en artikkel til medlemsbladet vårt (nr. 1-2000) følgende om mycoplasma-arter: "Mycoplasmer er bakterier som er mindre enn vanlige bakterier og tidligere ble oppfattet som store virus. Best studert er en art som er hyppig årsak til lungebetennelse hos mennesker. Andre arter har vært isolert fra ME-pasienter, og påvisningen av disse har vært hevdet å være av diagnostisk verdi; noe som ikke umiddelbart synes realistisk."


Dr. Charles Shepherd, tidligere medisinsk rådgiver for en engelsk ME-organisasjon, skriver blant annet i sin bok "Living with M.E.", at mycoplasma-infeksjoner ofte gir influensalignende symptomer etterfulgt av gjerne langvarig tretthet/utmattelse. Selve infeksjonen kan som regel behandles effektivt med antibiotika og pasienten blir gradvis frisk igjen. Dr. Shepherd som har egen legepraksis, har hatt et par pasienter med mycoplasma-infeksjoner som har videreutviklet ME/CFS.