Kan M.E. gi menstruasjonsproblemer?

Innledningsvis må vi si at diagnostikk er utenfor vårt arbeidsfelt. Vi kan dermed bare kommentere litt generelt omkring M.E., og M.E. og menstruasjonsproblemer.

Vi har heller ikke kommet over særlig mye litteratur om spesielle menstruasjonsproblemer ved M.E. Et informasjonshefte fra ME Association (engelsk M.E.-organisasjon) omtaler dette temaet meget kort. Hypothalamus; en liten og sentral kjertel i hjernen, er nevnt i denne sammenhengen. Leger tror nå at forstyrrelser i hypothalamus sannsynligvis spiller en nøkkelrolle ved M.E. og når en skal forstå mange av symptomene M.E.-pasienter sliter med. Dermed kan en tenke seg at dette også kan påvirke menstruasjonen og syklusen hos noen kvinner med M.E.

Tilbakemeldinger til vår forening går på at flere M.E.-syke kvinner opplever gjerne å få en forverring av M.E.-symptomene like før og i begynnelsen av hver menstruasjon; særlig hvis de er i en dårligere fase. Selv om du har M.E., så kan du også få andre sykdommer eller kvinneplager. Opplever du vesentlige endringer i ditt generelle symptombilde eller i forbindelse med menstruasjonssyklusen og underlivet forøvrig, er det viktig å ta kontakt med din behandlende lege. Menstruasjonsforandringer kan noen ganger kreve en henvisning til gynokolog (evt. endokrinolog hvis dette er hormonelt betinget).

Når det gjelder generelle problemer lokalt i skjeden, er nok flere kvinner plaget med dette. Noen hevder at M.E.-pasienter også kan ha candida-problemer; noe som gir en rekke symptomer; blant annet ubalanse i mage/tarm og skjeden. Videre har noen M.E.-pasienter gjerne gått på flere penicillin/antibiotika-kurer, noe som også kan bidra til å forstyrre balansen i skjeden. Vagitatorier som tar sikte på å normalisere floraen i skjeden, kan kanskje være verd å prøve.

Noen sykdommer gir også slike plager: f.eks. er et av symptomene ved Sjøgrens syndrom, tørre/såre slimhinner i munnhule, øyne og skjede.