Hvordan utvikles sykdommen?

Sykdommen rammer mennesker i alle aldre, også barn. Felles for de fleste er at sykdommen starter med en "vanlig" virusinfeksjon - f.eks. influensa, forkjølelse, eller mononukleose ("kyssesyke") - hvor en ikke blir frisk igjen innen rimelig tid.

Primærinfeksjonen utvikler seg i stedet videre, uten en "frisk" periode, til M.E. med dens invalidiserende symptomer. Tidligere aktive mennesker kan dermed "plutselig" reduseres til sterkt funksjonshemmede pasienter.