Hva er M.E.?

Myalgisk encefalopati er en kompleks sykdom med mange symptomer særlig knyttet til sentralnervesystemet og muskulatur.

Hovedproblemet ved M.E. er at det pr. i dag ikke er utviklet en enkel og entydig prøve som objektivt kan påvise sykdommen. Det er pasientens symptomer og sykehistorie som er utgangspunktet, og det kan ta lang tid å få stilt denne diagnosen.

M.E. omfatter ét karakteristisk hovedsymptom og en mengde tilleggssymptomer. Samlet gir disse et særegent sykdomsmønster. Symptomene er langvarige (min. 6 måneder til flere år) og det gjennomsnittlige aktivitetsnivå er betydelig redusert (mer enn 50%).
Se også Spørsmål - Kort svar - Lov og regler - tips og råd
Hva er ME?