Hva er hovedsymptomet?

Hovedsymptomet, som er karakteristisk for alle, er en uforklarlig vedvarende ekstrem utmattelse av hele organismen som ikke skyldes (tidligere tolererte) anstrengelser. Den går heller ikke tilbake eller bedres vesentlig ved hvile.

Den muskulære kraftløsheten og uttalte hjerne-trettheten forsterkes ytterligere under eller etter selv små fysiske eller mentale aktiviteter og belastninger. Det kan kreve flere dagers total ro og hvile for igjen å opparbeide et minimum av krefter til nødvendige gjøremål.

Utmattelsen varierer noe i styrke over tid og fra pasient til pasient. Den kan invalidisere personen helt over kortere eller lengre tid.