Holdninger til sykdommen - Pasienter

Erfaringer tilsier at M.E. ikke er en sykdom som forsvinner i løpet av noen få dager eller uker. Det kan ta mange måneder, kanskje år før du utvikler et brukbart funksjonsnivå. De fleste pasientene vil med tiden bli bedre.

Så for din egen og omgivelsenes mentale helse:
Ikke forvent at du i morgen eller om en uke våkner og er frisk og "den gode gamle" igjen. Som pasient med en hardnakket sykdom, må du kjempe på lag med sykdommen og ikke mot den. Har du en god dag, så ikke la deg friste til å gjøre alt du på "dårlige" dager gjerne skulle ha gjort. Lytt til kroppens signaler og ta hensyn til dine begrensninger. Ved stadig å trosse ditt nåværende funksjonsnivå, øker faren for tilbakefall.

Det er om å gjøre å trappe opp veldig sakte uten å overstige kroppens begrensninger.