Hender det at noen blir friske av denne sykdommen også?

Generelt vil vi si at der er få gode oppfølgings-studier på sykdommen. Men ja; noen tilbakemeldinger har foreningen fått om pasienter som mener at de er blitt friske. Det store flertallet blir gradvis bedre, men det kan ta svært lang tid. Av vitenskapelig litteratur framgår det også at noen heldigvis blir friske.

Det ser ut for at prognosen er særlig optimistisk for barn og unge M.E.-syke. Dr. David Bell som særlig har konsentrert seg om M.E. hos den yngre garde, viser i en oppfølgingsstudie positive tall: 13 år etter at de 35 unge ble rammet av sykdommen (gjennomsnittlig alder ved sykdomsdebut: 12,1 år), betraktet 13 seg for å være tilbake til normal helse (friske), 15 følte seg bra men ikke helt friske, 4 var fortsatt kronisk syke og 3 følte seg dårligere nå enn i de første årene.

Samlet viser denne lille undersøkelsen av en gruppe unge M.E.-syke at ca. 80% rapporterte et tilfredsstillende utfall selv om mange fremdeles merket milde til moderate symptomer og at en betydelig minoritet hadde mistet 2 eller flere år av sin skolegang. (Kilde: Perspectives Medical and Welfare Bulletin, no. 4, Autumn 2001)