Har Twar sammenheng med M.E.?

Det ser ut til at der er flere faktorer som kan utløse M.E., deriblant Twar. Vi vet bl.a. at i Lillehammer-området har der vært en Twar-epidemi hvor et relativt høyt antall innbyggere ble smittet. Noen av disse sliter fortsatt med invalidiserende symptomer som er ganske identiske det en ser hos pasienter som har fått utløst M.E. av andre årsaker.

Innen det medisinske miljø er det en del usikkerhet om disse pasientene dermed har utløst M.E. eller om de må kategoriseres som en egen pasientgruppe. Noen leger hevder at Twar er en av flere faktorer som kan utløse M.E..

Mer om Twar og M.E.:

Kontaktpersonen vår i Lillehammer-området jobber i nær kontakt med bl.a. det medisinske miljøet der vedr. Twar. Han forteller at det som kanskje kan defineres som en "Twar-epidemi" trolig startet omkring OL i -94 med en topp for 2-3 år siden.

Generelt ser det ut for at det muligens er en overhyppighet av flere tilfeller av Twar i dette området sammenlignet med resten av landet. En vet ikke hvorfor dette er tilfelle. Én av de 18 primærlegene i distriktet mottar 1 - 2 nye tilfeller pr. uke og har for tiden 25 med en kronisk variant. Hos de fleste som er smittet klarer immunforsvaret å ordne opp og de blir bra i løpet av noen måneder. Mens hos noen utvikles symptomene slik at de ligner eller er identisk med det en ser ved M.E..

Det er fortsatt en uenighet i det medisinske miljøet om de som ikke blir friske av denne infeksjonen innen forventet tidsperiode, utvikler M.E.-sykdommen eller "bare" (medisinsk sett) en kronisk variant av den opprinnelige Twar-infeksjonen. Noen pasienter som startet med en Twar-infeksjon, har senere fått stilt en M.E.-diagnose ved Haukeland Sykehus.