ME - informasjon til skole

Publisert med tillatelse av forfatteren - spesialpedagog Siw Risøy

Sykdommen Myalgisk encefalopati (ME) er en nevrologisk sykdom. Den rammer i første rekke voksne, men også barn og ungdommer, noe som skaper et behov for kunnskap om hvordan skolen kan tilrettelegge for elever med denne sykdommen.
Les mer - artikkel_om_me_og_skole.pdf
UTDANNINGSDIREKTORATET
Rettigheter til hjemmeundervisning i videregående skole:
Les mer her: _07_ut_dir_rett_til_hj_und_i_videreg_20007.pdf