ME i familien

ME i familien
Når ME/CFS rammer, er det ikke bare pasienten selv som blir berørt av en invalidiserende sykdom, men familien som helhet må som regel tilpasse seg en endret situasjon. Mange pårørende har omfattende omsorgsoppgaver med vedvarende belastninger.

I januar 2017 publiserte Helsedirektoratet en ny veileder om hvordan pårørende med omsorgsoppgaver og belastninger skal møtes av helsepersonell som involverer, støtter og avlaster dem. Den beskriver pårørendes rettigheter, helse- og omsorgstjenestens plikter og gir anbefalinger om god praksis. Det er også linker til praktiske og nyttige verktøy, metoder og publikasjoner hos andre aktører.
Veilederen omfatter alle pårørendegrupper, uavhengig av diagnose, og inkluderer eldre voksne og barn som pårørende.

Pårørendeveilederen finner du her: Pårørendeveileder

Mer informasjon kan du lese på helsenorge.no: