Kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME). Arbeidsrettet rehabilitering".

HELSE BERGEN har publisert et hefte Med tittelen"Kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME). Arbeidsrettet rehabilitering".

Heftet som ble ferdigsstilt medio september 2011, gir en beskrivelse av rehabiliteringsprinsipper og rehabiliteringsmodell for CFS/ME, det kliniske bildet og mulige behandlings-/mestringstiltak, funksjons- og arbeidsevnevurdering og arbeidsrettet rehabilitering.
Last ned heftet her: