TILHØRER ME/CFS EN GRUPPE NYE SYKDOMMER?

Kunnskapskanalen på NRK2 viste 24.09.2011 et program med tittelen "De nye sykdommene - Finnes det 'trendy' diagnoser?"
Professor Steinar Westin ved NTNU forteller om medisinske diagnoser som uttrykk for tidsånd og samfunnsutvikling. Han
belyser ulike spørsmål og problemstillinger knyttet til flere sykdommer / syndromer som innen dagens medisin gjerne ikke fullt ut blir forstått eller kan forklares. En av sykdommene/diagnosene som nevnes, er ME og CFS.

For dem som ønske å se hvordan noen miljøer tenker rundt denne problemstillingen, kan se programmet (50 min) her: NRK


Dette er et opptak av foredrag fra "Kunnskapsbyen" i Trondheim.