Hvordan får jeg stilt en diagnose?

Hvis du tror at de symptomene som plager deg skyldes at du har utviklet M.E., bør du oppsøke lege. Selv om det pr. i dag ikke fins noen enkel og entydig prøve som kan påvise at du har M.E., er det meget viktig å gå igjennom en grundig undersøkelse ettersom mange andre sykdommer kan gi lignende symptomer.

Det er gjennom symptombeskrivelse, tidsforløp og din sykehistorie, samt utelukkelse av en rekke andre sykdommer, at legen får grunnlag for diagnosen.

Dessverre er det få leger i Norge i dag som kjenner til eller anerkjenner Myalgisk Encefalomyelitt som en organisk sykdom. Dette fører til at mange pasienter kanskje må søke kontakt med flere leger før de møter forståelse for sine plager.

IKKE GI OPP ! Forhåpentligvis vil du til slutt treffe en lege som tar deg på alvor og kan gi deg den støtten du så sårt trenger. Skriv gjerne ned notater i en dagbok (både det som plager deg og fremskritt). Dette kan være til praktisk hjelp ved legebesøk. Når hukommelsen og konsentrasjonen er dårlig, kan noen skrevne ord være en viktig og nødvendig hjelp.