Diagnostisering av M.E.

Diagnosekriterier 2011:
Helsedirektoratet anbefaler at de nye internasjonale diagnosekriteriene for ME benyttes. Kriteriene er utviklet av en internasjonal ekspertgruppe.
I utredningen er det avgjørende med en grundig sykehistorie der pasienten får fortelle fritt, i tillegg til målrettede spørsmål fra behandler.
Andre sykdommer som kan forklare symptombildet må være utelukket ved hjelp av en rekke laboratorieprøver og eventuelt andre medisinske undersøkelser og psykologisk utredning.

Det er påvist flere biomedisinske spor som bl.a tyder på immunologiske forhold. Det er også påvist forandringer i det autonome nervesystemet, som regulering av temperatur og blodtrykk. Disse funnene er imidlertid ikke tilstrekkelig konsistente til at man har kunnet utvikle en diagnostisk test som karakteriserer og avgrenser pasientgruppen.
kortversjon_diagnosekriterier.pdf
internasjonale_konsensuskriterier_for_myalgisk_encefalomyelopati.pdf
Les mer på Helsedirektoratet.