Sintef rapport- Status for helse- og omsorgstilbudet til pasienter med CFS/ME i Norge

tirsdag 01 mars 2011

Sintef sin statusrapport om helse- og omsrogstilbudet for ME/CFS i Norge, er offentliggjort.

I rapporten trekker Sintef følgende konklusjoner:
· Det er mangel på kunnskap om CFS/ME i sosial- velferds- og helsetjenesten. Få kommuner har tilbud som ivaretar behovene hos pasienter med CFS/ME.
· Flere av helseforetakene har ikke bygget opp noe spesifikt tilbud til pasienter med CFS/ME.
· Det er manglende enighet om og implementering av diagnostiske kriterier for CFS/ME.
· Det er mangel på kurativ behandling av CFS/ME.
· Det er mangel på egnede behandlings-, rehabiliterings- og omsorgstilbud for de dårligst fungerende med CFS/ME. Planene om etablering av tilbud til de aller sykeste med CFS/ME ved Oslo Universitetssykehus er ennå ikke realisert.
· Det er mangelfull kompetanse og mangelfullt tilbud når det gjelder de spesielle utfordringene knyttet til barn og unge med CFS/ME.
Sintef rapport: