Kan akupunktur hjelpe?

Akupunktur er generelt anerkjent for å kunne være et effektivt alternativ ved smertebehandling.

Når det gjelder alternativ behandling av M.E., er det svært individuelt hva som hjelper den enkelte. Det som gir positiv effekt for en, har kanskje ikke noen effekt for en annen. Likeså når det gjelder akupunktur.

MENiN sitt råd er at hvis en ønsker å prøve om akupunktur kan være til nytte, er det en fordel at en i utgangspunktet bestemmer seg for å prøve 4- 6 behandlinger og så gjennomføre en evaulering om dette faktisk er til hjelp i det enkelte tilfelle.

Noen M.E.-pasienter som har prøvd å få en symptomlette gjennom akupunkturbehandling, har gitt følgende råd:

1. Få akupunkturnåler pr. behandling, særlig de første gangene.
2. Ikke gjennomføre for hyppige behandlingstimer.
3. Ta det med ro etter behandlingen.