Hvor langvarig kan sykdommen være?

Det er lite forskning på området om sykdommens reelle varighet, og den som finnes er heller ikke særlig god. Noe av det som har vært påpekt er at prognosen er best ved en akutt start av sykdommen, tidlig diagnostisering av lege, at en får hvile mye i den første aktive fasen, at en kommer fram til en gradvis aktivitetstilpasning over tid, at en har mulighet til å ta hensyn til dagsform og unngå gjentatte overbelastninger og mye stress i hverdagen.

En må nok innstille seg på å gjøre vesentlige endringer i egen livsstil og ta mere hensyn til seg selv, egen helse og muligheter enn det en gjorde før en ble rammet av M.E..

Uansett hvor lenge du har vært syk eller hvor hardt du er rammet, så er det viktig å ikke gi opp håpet! Ta hver dag som de kommer og prøv å gjøre det beste ut av en vanskelig situasjon.

Ta gjerne opp med legen din om der er noen av symptomene dine du kan få lindring for (eks. smerter, søvnproblemer, angst og depressive reaksjoner m.m.).