Hva slags informasjon har dere om langvarige anti-biotika kurer som behandling for M.E.?

MENiN kan verken råde eller fraråde noen å prøve det de kommer over av ulike behandlingsmetoder. Utfra de tilbakemeldinger vi har fått om hva forskjellige pasienter har prøvd, ser det ut for at det som gjerne kan ha en positiv effekt for en, ikke nødvendigvis er til hjelp for en annen. Det vil si at det pr. i dag ikke finnes EN behandling som hjelper alle.

Det samme gjelder nok for antibiotika-kur. Din fastlege vil kunne gi nærmere informasjon om positive og negative sider ved en slik behandlingsform.

I vårt medlemsblad M.E.-KANALEN nr. 1 - 2002 trykket vi en artikkel med tittelen "Ny og eksperimentell medikamentbehandling". Her oppsummerer den engelske legen dr. Shepherd ulike medisinske behandlingsformer som for tiden tiltrekker seg mest oppmerksonhet; bl.a. om bruk av antibiotikabehandling ved M.E. Antibiotikakurer ved M.E. er ikke blitt undersøkt vitenskapelig ved noen kontrollert klinisk testing. En langvarig kur kan dessuten gi en rekke negative bivirkninger.