Hva slags behandling finnes?

Det fins ingen mirakelkur for behandling av M.E. Pr. i dag er det ikke kjent noen behandling som helbreder pasienten, men en kan få hjelp til å lette en del av symptomene. Selv om M.E.-pasienter har en rekke felles symptomer, kan det være noe forskjellig hva den enkelte får utbytte av:

Det som hjelper den ene, har kanskje liten effekt for en annen.

Både skolemedisin og alternativ behandling kan gi positive resultater for noen av plagene (dvs symptomatisk behandling). Vi vil derfor ikke framheve et råd framfor et annet, men anbefale at du prøver en ting av gangen og fører dagbok over hvordan allmenntilstanden er fra dag til dag eller fra uke til uke. Dermed er det lettere å få oversikt over hva som hjelper og du unngår å opprettholde utgifter som reelt sett er unødvendige eller du egentlig ikke har råd til.

Med en langvarig sykdom kan det være fristende å forsøke den ene behandlingen etter den andre i håp om å bli raskere frisk. Noen opplever gjerne en uttalt bedring ved å gå utradisjonelle veier mens andre sitter igjen med brutte forhåpninger og store utgifter. Den enkelte får selv avveie eventuelle fordeler og ulemper ved valg av symptombehandling. Vi vil anbefale pasienter å velge behandlere som har gjennomgått en anerkjent og profesjonell utdannelse innen sitt fagområde. Det mest sentrale aspektet i prosessen for å overvinne sykdommen, er rikelig og regelmessig mental og fysisk RO og HVILE.

M.E. pasienter kan ikke "trene seg til krefter" ! Dessverre har mange M.E. pasienter fått erfare at et foreskrevet fysikalsk treningsopplegg har gitt negative følger. Så lenge kroppen og musklene føles totalt tømt for energi og pasientens utmattelsestilstand er gjennomtrengende, kan det ikke anbefales trening i behandlingsøyemed.

På den annen side, vil sengeleie og minimal bevegelse over lengre tid kunne gi sekundære muskelproblemer. Den enkelte må finne sin egen balanse mellom hvile og aktivitet gjennom eksperimentering og erfaring. Ved å ta hensyn til dagsformen, vil kroppen med tidens hjelp forhåpentligvis sørge for at sykdommen gradvis bedres.
Les også: