Hva skal til for å bli bedre/frisk?

Dette er egentlig et vanskelig og omfattende spørsmål. Selv om M.E.-pasienter har fått stilt den samme diagnosen, er der vesentlige forskjeller som kan virke inn på mestring av sykdommen og hvordan og hvor raskt en blir bedre. Hver har sin historie, har ulik familiesituasjon, er rammet av sykdommen i ulik grad, får hjelp/assistanse på forskjellig måte, klarer på ulik måte å tilpasse seg og akseptere de konsekvenser sykdommen medfører m.m..

Pr. dags dato finnes det dessverre ingen allment anerkjent kur som kan gjøre M.E.-pasienter friske. Men ved å ta tiden til hjelp blir de aller fleste bedre, og vi har fått høre om pasienter som har fått stilt en M.E.-diagnose, som hevder at de er blitt friske.

Det legene i dag kan tilby, er diagnostikk og symptomatisk behandling for noen av symptomene. Ellers er det viktig å finne en balanse mellom lett aktivitet og hvile. Hvor denne grensen går, er det dessverre bare du selv som kan finne ut av. Denne vil variere fra person til person avhengig av hvor hardt den enkelte er rammet av sykdommen.

Det er og å anbefale at mest mulig blir tilrettelagt din funksjonshemming (eks. hjemmehjelp, ergonomi, økonomisk hjelp m.m.).