Hva mener MENiN om bruk av medikamenter?

Inntil videre er vår holdning som forening at vi er avventende og ikke minst håpefulle til at der snart kommer et medikament som kan hjelpe alle/flertallet av dem som har M.E..

M.E. Nettverket i Norge verken anbefaler eller fraråder noen å prøve det de selv tror/håper kan være til hjelp. Hver og en må avveie evt. positive og negative sider. Vår erfaring med ulike tilnærminger til sykdommen, er at det som synes hjelpe en kanskje ikke hjelper en annen.

Om du vil følge opp muligheten for å evt. prøve ut forskjellige behandlingsmetoder eller medikamenter, vil vi råde deg til å diskutere det med din lege først.

Husk at vi i M.E. Nettverket i Norge kan kun gi informasjon og bringe videre en del erfaringer, men kan ikke ta ansvar for leserens eller medlemmets valg av behandling eller handlingsalternativer. Diagnostikk er utenfor vårt arbeidsfelt. Konsulter din egen lege om medisinske råd.