Har MENiN erfaringer med kognitiv atferdsterapi og M.E.?

Vi kjenner ikke til at det er kommet noen rapport om kognitiv atferdsterapi (CBT) og M.E. her til lands. Denne behandlingsformen på M.E. er fortsatt noe kontroversiell og utilstrekkelig.

MENiN antar at utfallet delvis vil være preget av terapeutens grad av kjennskap til M.E.-tilstanden, hvilken årsaksforståelse terapeuten har av tilstanden og at både terapeut og pasient er enige om innholdet og målsettingen med behandlingen.

Flere praktiserende psykologer og psykiatere tilbyr kognitiv adferdsterapi. Da få terapeuter i Norge har engasjert seg i behandlingen av M.E., har MENiN foreløpig ingen navn å anbefale.

En del M.E.-pasienter sliter mere enn andre med psykiske plager som angst og depresjon som en konsekvens av å måtte leve med en invalidiserende sykdom over tid. Noen får god hjelp til å takle dette av sin behandlende lege. Andre vil kunne få en positiv støtte og hjelp gjennom psykologisk behandling, og dermed totalt sett mestre sykdommen og dens konsekvenser bedre.