Stiftelse for innsamling av midler til Rituximab - studien

Professor Olav Mella og sjefsforsker Øystein Fluge ved Haukeland Universitetssykehus har forsøkt på ulike måter å finansiere en større studie på Rituximab som kan dokumentere at en slik behandlingsform kan være til hjelp for en større gruppe med ME-pasienter. En slik studie kan også avdekke nærmere sentrale sykdomsmekanismer og dermed tilføre viktige kunnskaper om ME. Skuffelsen har vært stor både blant forskerne, fagmiljøer og ikke minst pasientgruppen selv da Forskningsrådet i desember ikke støttet søknaden og innvilget midler til den planlagte multisenterstudien.
Manglende forskningsmidler har utløst et pro-bono initiativ i form av en Stiftelse. Målsettingen er å samle inn 9 millioner kroner for å finansiere en randomisert klinisk studie som leter etter mekanismer for sykdommen ME og behandling for mange hundre tusen ME-syke verden over. Det går ingen midler til andre studier og prosjekter eller til administrasjonsutgifter utover det som følger av de obligatoriske krav for en Stiftelse. Dersom du ønsker og har anledning donere penger til den planlagte biomedisinske studien, finner du mer informasjon her: MEandYou Foundation - Donate