Kan det lokale helsevesen nekte å gi en ME-pasient hjelp til ernæring i hjemmet?

Laila Dåvøy (Kr.F) sendte et skriftlig spørsmål til helse- og omsorgsministeren i oktober vedrørende problemer en hardt rammet ME-pasient har møtt i sin kommune. Pasienten er i den senere tid blitt svært syk og klarer i liten grad å ta til seg næring. Familien trygler nå fastlege, sykehus, kommunelege mm. om å få hjelp til intravenøs ernæring. Pasienten selv ønsker det og har fått det tidligere. I disse dager gjennomføres samhandlingsreformen, med mer lokal behandling og mer brukermedvirkning. Kan det lokale helsevesen nekte å gi en pasient hjelp til ernæring i hjemmet?

Begrunnelsen for spørsmålet fra statsråden og svaret helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre ga på dette, kan du lese her: Stortinget