Hva skjer med det nasjonale kompetansesenteret for CFS/ME og Helsedirektoratets planlagte rundskriv om CFS/ME?

Erna Solberg (H) sendte 17. september et skriftlig spørsmål til helse- og omsorgsministeren:
Hva er status for etablering av det nasjonale kompetansesenteret for CFS/ME,
og for Helsedirektoratets arbeid med retningslinjer for behandling og oppfølging av pasienter med CEF/ME?
Bakgrunn for spørsmålet og svaret fra daværende helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen kan du lese her: