ERFARINGSKONFERANSER OM ME/CFS

BERGEN OG TROMSØ I NOVEMBER 2012

Helsedirektoratet har gleden av å invitere tjenesteytere og tjenestemottakere i kommunene og spesialisthelsetjesten til Erfaringskonferanse om ME/CFS.

For deltaker fra Helse Nord regionen, holdes konferansen i Tromsø den 19. november
Les mer om konferansen, Her kan du lese foredrag fra konferansen i Tromsø.

For deltakere innenfor Helse Vest sitt område, holdes konferansen i Bergen 26. november.
Les mer om konferansen, program og påmelding _12_inv_til_erfaringskonferanser_helse_vest.docx

Helsedirektoratet dekker kostnadene til konferansene.
Reise og evt. oppholdsutgifter dekkes av deltakerne.

For påmelding: https://response.questback.com/sosialoghelsedirektoratet/0itvoslsw4/