CFS/ME-rundskriv på ekstern høring

Gode tjenester til CFS/ME - pasienter forutsetter at fagfolk jobber tett sammen både med hverandre, med pasientene og de pårørende for å kunne ivareta den enkelte. Helsedirektoratet har utarbeidet et rundskriv som favner bredt men som også understreker fastlegen og primærhelsetjenestens viktige rolle, i samspill med spesialisthelsetjenesten når det er behov for det.
Rundskrivet sendes nå på en bred høring for å få innspill fra både brukere og fagmiljøer.
Målgruppen er alle som arbeider med og/eller er berørt av CFS/ME.
For mer informasjon: les her: