CFS/ME Erfaringskonferanse i Bergen- Presentasjoner

Presentasjonene fra erfaringskonferansen i Bergen 26.11.2012 kan nå lastes ned her - Helse Bergen
Anne-Stina S. Nordmo, ( bildet) avdelingsdirektør i Helsedirektoratet. Ledet konferansen i Bergen.
Utredning og diagnostisering ved dr. Barbara Baumgarten - Austrheim, ( bildet) leder av Helsedirektoratets fagråd, tilknyttet Nasjonal kompetansetjeneste og seksjonsleder ved ME/CFS senteret Oslo universitetssykehus - Aker
Du kan lese presentasjonen ved å klikke på linken til Helse Bergen øverst på siden.
«En dør inn» i Helse Bergen Diagnostisering i Helse Bergen v/overlege Jone Furulund Owe, (bildet) Nevrologisk avd.
Du kan lese presentasjonen ved å klikke på linken til Helse Bergen øverst på siden.
Fysioterapi og faglige utfordringer ved CFS/ME v/ fysioterapeut Marianne Svanevik.
Presentasjon er dessverre ikke tilgjengelig.
Kartlegging av pasientforløp for pasienter med CFS/ME i Bømlo kommune. v/ ergoterapeut/rehabiliteringskoordinator Elin Steinsbø Fylkesnes (bildet over) Du kan lese presentasjonen ved å klikke på linken til Helse Bergen øverst på siden.
Om tilbudet til pasientgruppen ved Hauglandssenteret og om prosjektsamarbeid med Helse Førde v/overlege Eirik Fismen. (Bildet)
Du kan lese presentasjonen ved å klikke på linken til Helse Bergen øverst på siden.
Medikamentell behandling av kronisk utmattelsessyndrom/ME. v/overlege dr.med. Øystein Fluge/avdelingsdirektør Olav Mella, Helse Bergen - Presentasjon er dessverre ikke tilgjengelig.
Bildet: Øystein Fluge og Anne-Stina S. Nordmo
Vi har dessverre ikke bilder av alle deltakerne.
Ved å klikke på linken til helse Bergen kan du også lese presentasjoner fra -
  • Hvilke faktorer kan føre til forbedring av aktivitetsnivå hos de aller sykeste? Ergoterapispesialist Irma Pinxsterhuis, ME/CFS senteret Oslo universitetssykehus - Aker
  • Tilrettelegging for arbeid; erfaringer med bruk av kartleggingsverktøy og samarbeidsmøter i NAV. v/ spesialpedagog Eldrid Hodneland Rasmussen, NAV Arbeidsrådgivning Hordaland
  • Presentasjon av den Nasjonale kompetansetjenesten ved Ingrid B. Helland, leder av tjenesten, og overlege dr.med. ved BNS, Barneklinikken på Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.
  • En pasientberetning. Ved Siw Mette Johnsen