Bedre behandling ved CFS/ME

18.10.2011
statssekretær Robin Martin Kåss


Regjeringen vil legge til rette for at pasienter med CFS/ME får et godt tilbud. - Vi har hvert år siden 2007 bevilget 5 mill. kroner til dette formålet. Pasientenes plager skal tas på alvor selv om årsaksforholdene ikke er avklart, sier statssekretær Robin Kåss i Helse- og omsorgsdepartementet.
Helse- og omsorgsdepartementet ønsker at norske pasienter skal ha rask tilgang til nye former for behandling med tilstrekkelig dokumentert effekt.
- For å sikre dette vil vi etablere et nytt system for innføring og oppfølging av nye metoder i spesialisthelsetjenesten. Det er viktig å stille krav om at nye behandlingsmetoder skal ha dokumentert effekt før de finansieres av det offentlige. Vi må forholde oss til de faglige vurderingene som gjøres her i landet. Systemet skal blant annet sikre at nye metoder som er ineffektive og/eller skadelige ikke tas i bruk, samtidig som gamle metoder fases ut, sier statssekretær Kåss.
Når det ikke finnes etablert behandling kan utprøvende behandling i en forskningsstudie være et alternativ. Helse- og omsorgsdepartementet arbeider kontinuerlig for å øke omfanget av kliniske studier i Norge. Les mer her: