57 mødre til ME-syke barn ber nå Helsetilsynet om hjelp

Familier med ME-syke barn står i en krevende situasjon og er derfor svært sårbare. 57 ME-mødre har i felleskap tatt initiativ til å skrive et brev til Helsetilsynet. Bakgrunnen er egen erfaring og at de er sterkt bekymret for utredning, behandlingsråd og oppfølging av barn og ungdom med sykdommen både i primær- og spesialisthelsetjenesten og i skolesituasjonen.

De 57 mødrene ber nå Helsetilsynet om å gjøre et tilsyn ved det landsdekkende CFS/ME-teamet for Barn og ungdom ved Oslo Universitetssykehus. Gruppen framhever mange ankepunkter og kritikk mot dette teamet som står sentralt både for utredning og behandling av ME blant unge, men også er en viktig formidler av sitt medisinske ståsted til behandlings- og hjelpeapparatet for øvrig.

Brevet (anonymisert) kan leses i sin helhet: brev_til_helsetilsynet.pdf