VG artikkel – Barn med ME

I søndagens utgave av VG den 22.04.12 er det en lengre artikkel som viser ME-barnas ansikt.
Den tar også for seg en del synspunkter og uenigheter fra ulike medinske ståsteder om sykdommen.
Les mer her: