Trygdedebatten - en farse!

Maria Gjerpe - lege, samfunnsdebattant og blogger - har skrevet et innlegg på dagsavisen.no den 13.04. om populistiske uttalelser som rammer dem som oppsøker NAV for å få hjelp. Hun tar til motmele fra stereotypier som ofte framgår i ulike fora hvor trygdemottakere diskuteres.

Hele artikkelen med kommentarer: Les mer her: