Teori om at ME skyldes forgiftning innenfra

Kan lidelser som fibromyalgi, kronisk utmattelsessyndrom, autisme og irritabel tarm ha samme årsak? Norske forskere tror disse og flere sykdommer kan stamme fra tarmen.
Seniorforsker Arnold Berstad ved Unger-Vetlesens institutt ved Lovisenberg Diakonale Sykehus, hevder at dette er vyer, mer enn fakta.
- Jeg tror lidelsene kan skyldes at disse bakterieproduserte stoffer av en eller annen grunn kommer over i blodet. Vår hypotese er altså at det kan være snakk om "forgiftning" fra tarmen, sier Berstad.
Dag Bruusgaard, professor ved Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin ved Universitetet i Oslo, viser til resultatene fra Haukelandstudien som ble publisert tidligere i år. De viste at kreftmedisin som demper en spesiell type celler i immunforsvaret, gav til dels dramatisk forbedring hos ME-pasienter. Les hele artikkelen på forskning.no Her: