Stortinget: Interpellasjon om ME


Statsråd Erna Solberg (H) har levert en interpellasjon om ME til til helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen den 21.10.2011. Målsettingen er å sørge for en økning i forskning på behandling av ME.
Interpellasjonen har sin bakgrunn i et møte på Stortinget med Erna Solberg hadde med representanter for aksjonsgruppen Doktor God. Dette møtet fant sted dagen etter at forskerne Øystein Fluge og Olav Mella ved Haukeland sykehus publiserte sin oppsiktsvekkende studie hvor ME-pasienter har blitt betydelige bedre ved behandling med legemiddelet Rituximab.
Les mer her:
Spørsmålet ble besvart av helse- og omsorgsminister Anne Grete Strøm-Erichsen den 28.11.2011.
Les svaret og påfølgende stortingsdebatt her.stortinget_28_11_11_sak_nr_7.pdf