Nye retningslinjer for pleiepenger og barn med ME

 NAV har sammen med medisinsk miljø utarbeidet mer presise retningslinjer for når barn med kronisk utmattelsessyndrom (CRF/ME) kan ha krav på pleiepenger.
Nytt er at kronisk utmattelsessyndrom nå er med på en liste med eksempler på sykdommer som kan gi rett til pleiepenger. Denne listen er ment som en rettledning for hvor alvorlig sykdommen må være, men det kan også gis rett til pleiepenger ved andre livstruende og svært alvorlige sykdommer som ikke står på listen. Les mer på NAV.