Mer midler til forskning på Rituximab ved ME?

Det ble i november 2011 bevilget 2 millioner til igangsetting av en multisenterstudie på CFS/ME gjennom Helse Vest for et prosjekt på Haukeland Universitetssykehus under ledelse av Fluge og Mella. Utgiftene til prosjektet er betydelige, og bare medisinutgiftene vil koste 8 millioner første året.
Laila Dåvøy

Stortingsrepresentant Laila Dåvøy (KrF) etterlyste den 28. april ytterligere støtte til den utvidete forskningen på Rituximab i behandlingen av ME. Hun stilte spørsmål til helse- og omsorgsministeren om statsråden ville bidra med mer midler under RNB slik at dette prosjektet kan starte opp til høsten?

Anne Grete Strøm Erichsen
Anne-Grete Strøm-Erichsen svarte den 5. mai bl.a. dette på spørsmålet:
Helse- og omsorgsdepartementet direktefinansierer ikke enkeltstående forskningsprosjekter. For å sikre tilstrekkelig kompetanse til å vurdere forskningssøknader allokeres derfor forskningsmidler fra Helse- og omsorgsdepartementet til henholdsvis Norges forskningsråd og de regionale helseforetakene. På denne måten får vi en nødvendig distanse som skal sikre forskningens uavhengighet. Det sikrer samtidig kravet om at det er de forskningsprosjektene med høy kvalitet og relevans som får økonomisk støtte. Det er Stortinget som på vanlig måte hvert år vedtar bevilgningene i Revidert Najonalbudsjett og øvrige budsjettproposisjoner.

Les spørsmål og svar her: