ME- To millioner til videre forskning

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen ønsker videre forskning fra de to Haukelands-legene som sto bak ME-gjennombruddet i høst.
Les mer på TV2.no
Til Bergens Tidende (papirutgaven) sier Fluge at de frykter for høye forventninger.
- Vi mener vår studie viser at en undergruppe av ME-pasientene har en sykdom som kan påvirkes med medisin som virker på immunapparatet, men vi vet foreløpig ikke hvor stor del av ME-pasientene som har en slik sykdom.
Dersom forskerne er heldige og får de midlene de trenger, kan de komme i gang med en ny studie neste år. Fluge tror det da vil gå to - tre år før flere resultater er klare. Han sier videre at de kommer til å stille strenge krav til hvem som vil kvalifisere for deltakelse i studien. På spørsmål om hvor stor del av befolkningen som er rammet av ME, påpeker Fluge at han tror andelen ligger på 0,2 prosent, og viser til britiske studier.