ME og pleiepenger


Laila Dåvøy (KrF) har 16. desember sendt et skriftlig spørsmål til helse- og omsorgsministeren om hvordan familier
som nå mister pleiepenger skal få hjelp i helsevesenet. Pleiepenger skal være full lønnskompensasjon for foreldre
slik at de kan være hjemme med syke barn som ikke klarer seg alene verken dag eller natt. Noen familier med
ME-syke barn er blant dem som nå har fått bortfall av pleiepenger.
Anne-Grete Strøm-Erichen svarer på dette spørsmålet fra Dåvøy den 2. januar. Les mer her:
Dåvøy tar opp spørsmål om pleiepenger nok en gang 20.01.2012 Les mer her: