ME-diagnosen – Og allmennlegeneI Dagens medisin den 16. desember 2011 stiller Barbara Baumgarten-Austrheim, seksjonsoverlege ved ME/CSF-Senteret OUS og fastlege, spørsmålet om det som i dag legges i ME-«sekken», må fordeles under flere hatter. Kanskje snakker vi om to eller flere ulike sykdommer?
Debattinnlegget kan du lese her: