Matintoleranse knyttes til mange plager

Mange med ME/CFS oppgir at de sliter med en rekke plager fra mage-tarm og mener at de ikke tåler ulike matvarer som f.eks. melk, brød, sukker, frukt m.m. Da det er vanskelig å påvise at noe er galt ved hjelp av prøver, opplever gjerne pasienter at plagene ikke blir tatt på alvor av helsepersonell. Men Arnold Berstad fra Lovisenberg Diakonale Sykehus og kollegaene hans mener at det likevel er god grunn til å høre på hva disse menneskene sier.
Forskerne har undersøkt 84 personer som ble henvist til en mage-tarm-ekspert nettopp på grunn av uforklarlige mageplager de selv mente skyldtes overfølsomhet overfor visse typer mat. Det viste seg at alle unntatt én fikk diagnosen irritabel tarm (IBS). Dessuten hadde hele 85 prosent i tillegg symptomer som vitnet om kronisk utmattelse og 71 prosent viste symptomer som antydet fibromyalgi.
Les mer om dette på forskning.no her: