Helsedirektoratet anbefaler at de nye internasjonale diagnosekriteriene for ME benyttes

Diagnosekriterier 2011.
Helsedirektoratet anbefaler at de nye internasjonale diagnosekriteriene for ME benyttes. Kriteriene er utviklet av en internasjonal ekspertgruppe.
I utredningen er det avgjørende med en grundig sykehistorie der pasienten får fortelle fritt, i tillegg til målrettede spørsmål fra behandler.
Les mer på siden - Diagnostisering av M.E.