Den planlagte Nasjonale Kompetanse tjenesten for ME

Borghild Tenden (V)
Helse- og omsorgsministeren svarer på spørsmål:
Regjeringen kunngjorde 28.11.11 at det i 2012 skal etableres en Nasjonal Kompetansetjeneste for ME ved Oslo Universitetssykehus (OUS).

Borghild Tenden (V) har i denne forbindelse stilt et skriftlig spørsmål den 8.12. til helse- og omsorgsministeren hvordan denne tjesten skal organiseres, og hvordan skal det sikres at barn og unge får tilgang til den samme fagkompetansen som i dag er forbeholdt de voksne?
Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen svarer på dette den 19. desember. Les mer her: