CFS/ME prosjektet ved Sykehuset i Vestfold

Oppstart av tilbudet om et forbedret og koordinert utredningstilbud for pasienter med mistanke om CFS/ME på Sykehuset i Vestfold utsatt til 01. januar 2013.
Dette vil i første omgang være et tilbud om utredning, noe som er i henhold til SiVs oppdragsdokumentet for 2012 .
Les mer her: